Click here to visit Maktaba e Kainat.com

Rah Mai Hai – ہزارہا شجر سایہ دار

“Har ek dil ka sukoon o qarar rah mai hai” – Full video
A Kalam by Allama Sayed Aqeel Algharavi for Imam Mahdi (ajtf), also a tribute to Khwaja Haider Ali Atish. (“Hazaar ha shajar e saya daar raah mai hai”) –

More Stories
Ali Sardar Jafri